Zabytki Flandrii

Tygodniowy wyjazd do leżących dzisiaj w Belgii historycznych miast z najcenniejszymi zabytkami dawnej niderlandzkiej Flandrii: Brukseli, Antwerpii, Gandawy i Brugii mieliśmy odbyć w 2020 r. przy okazji marcowych koncertów w Amsterdamie w ramach projektu „Kodeks Occo” razem z częścią osób biorących w nim udział.

Wybuch pandemii koronawirusa oraz wprowadzenie restrykcji w przemieszczaniu się po Europie dokładnie w chwili, gdy przebywaliśmy w Amsterdamie, zmusiły nas do wcześniejszego powrotu do Polski. Nie rezygnujemy z tego projektu i pojedziemy do Flandrii, kiedy warunki epidemiczne na to pozwolą.