Cicha procesja w Amsterdamie

Choć dzisiaj trudno w to uwierzyć, Amsterdam był od XIV do XVI wieku ważnym europejskim centrum pielgrzymkowym. Ludzie przychodzili tam nawet z wielkich odległości, by zobaczyć cudowną Hostię, która nie spłonęła, wrzucona do ognia. Ten cud eucharystyczny miał miejsce 15 marca 1345 r. Od tamtego czasu co roku w sobotę po 15 marca ulicami Amsterdamu przechodziła wielka procesja eucharystyczna. Kiedy w końcu XVI wieku protestanci zdobyli władzę w mieście, zakazali tej procesji, jak również wszelkich innych objawów katolickiego kultu religijnego. Jednak pod koniec XIX wieku procesja odrodziła się, choć jako tajna. Ludzie szli w ciszy trasą dawnej procesji, z zwyczajnych ubraniach i bez żadnych zewnętrznych oznak kultu. Restrykcje antykatolickie zostały zniesione w 1983 r., ale mimo to postanowiono zachować charakter „cichej” procesji, gdyż sam w sobie stał się już tradycją. Zamierzamy wziąć udział w „cichej procesji” w marcu 2019 r., a przy okazji odwiedzimy inne ważne historyczne chrześcijańskie miejsca w Holandii: od wspaniałych średniowiecznych katedr w Utrechcie czy Maastrichcie po skromny klasztorek w Echt, z którego św. Edyta Stein, patronka Europy, Żydówka i karmelitanka, wyruszyła w ostatnią drogę do Auschwitz…