Patron

Nazwa stowarzyszenia pochodzi od nazwiska Tytusa Brandsmy, holenderskiego karmelity żyjącego w latach 1881–1942. Pochodził z Bolswardu we Fryzji, w katolickiej, chłopskiej rodzinie. Wstąpił do zakonu karmelitów. Był wykładowcą filozofii, rektorem uniwersytetu katolickiego w Nijmegen, tłumaczem, dziennikarzem, założycielem i asystentem kościelnym czasopism katolickich. Od chwili dojścia Hitlera do władzy zdecydowanie przeciwstawiał się pogańskiej propagandzie niemieckiego narodowego socjalizmu, ostro krytykował także ateistyczny komunizm. Po zajęciu Holandii przez hitlerowskie Niemcy w 1940 r. jeszcze jawniej występował przeciw okupantom i ich rozkazom, w tym antyżydowskim. Został aresztowany przez Niemców, po czym po brutalnym śledztwie i pobycie w kilku więzieniach osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau i poddany eksperymentom pseudomedycznym. Zmarł 26 lipca 1942 r., dobity zastrzykiem z fenolu. Beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II. W Holandii jest patronem dziennikarzy.