Misja

Misją Stowarzyszenia Brandsma jest animowanie środowisk zainteresowanych dziedzictwem kulturowym niderlandzkiego obszaru językowego, szczególnie chrześcijańskim, znajdującym się tak na terenie historycznych Niderlandów, jak i dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a także nawiązywanie i pogłębianie przyjaznych relacji polsko-niderlandzkich.