Historia

Stowarzyszenie Brandsma powstało w marcu 2018 r. Założyła je grupa znajomych, interesujących się niderlandzkim dziedzictwem kulturowym i pragnących nawiązywać kontakty polsko-holenderskie. Potrzebowaliśmy formy organizacyjnej, pozwalającej organizować imprezy i prowadzić projekty. Pierwszym z nich będą warsztaty poświęcone muzyce niderlandzkiej, a drugim wyjazd do Amsterdamu na „cichą procesję”. Bliższe informacje będą publikowane w menu „Projekty”.